\ МБАЛ 'Д-р Никола Василиев'-гр. Кюстендил - ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Печат

ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

15. 02. 26
Посещения: 3420

http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=651006