\ МБАЛ 'Д-р Никола Василиев'-гр. Кюстендил - ОБЯВА
Печат на тази страница
Вторник, 08 Декември 2015 09:59

ОБЯВА

Оценете
(0 гласа)

МБАЛ”Д-р Никола Василиев” АД, гр.Кюстендил, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на складово помещение със застроена площ от 48 кв.м., представляващо част от стопанска сграда в стопанската част на дворното място на болницата, при следните условия:

-         Срок на отдаване под наем – две години;

-         Първоначална тръжна цена – 120 лева месечно;

-         Дата на провеждане на търга – 08.00 ч. на 18.12.2015 г.

-         Обекта може да бъде оглеждан всеки ден от 08,30 ч. до 16,00ч.

-         Срок за представяне на офертите – до 14.00 ч. на 17.12.2015 г. включително     в кабинета на изпълнителния директор;

-    Депозит за участие в търга – 50 лв., вносими по банковата сметка BG95SOMB91301048570102на дружеството в „Общинска банка”АД или в брой на касата на дружеството. Депозитът за участие се връща на участника, който не е определен за спечелил търга в петдневен срок от сключване на договор за наем.

-    При предложени две еднакви най-високи цени, търгът ще продължи при явно наддаване със стъпка, равна на 20,00 лв.

За участие в търга следва да се подаде оферта в писмен вид, изходяща от участника и съдържаща данни за самоличност, ЕГН, ЕИК, както и приложен към същата документ за внесен депозит за участие.

Прочетена 9276 пъти Последно променена в Вторник, 08 Декември 2015 10:09