money asklepiy

Събота, 21 Май 2011 07:27

Диагностичен кабинет за ЕКГ

Написана от

ImageВ кардиологичните кабинети на диагностично - консултативния блок на МБАЛ Кюстендил работят специалисти-кардиолози. Те извършват първични прегледи, при които преценяват състоянието на пациента и необходимостта от по-нататъшни изследвания. Image При необходимост се извършват следните изследвания: Image холтер ЕКГ. инвазивно изследване.

ImageВ ехографския кабинет на диагностично - консултативния блок на МБАЛ Кюстендил се извършват първични прегледи, при които преценяват състоянието на пациента и необходимостта от по-нататъшни изследвания. Image При необходимост се извършват специализирани графии и други изследвания на пациентите. Image

ImageВ кардиологичните кабинети на диагностично - консултативния блок на МБАЛ Кюстендил работят специалисти-кардиолози. Те извършват първични прегледи, при които преценяват състоянието на пациента и необходимостта от по-нататъшни изследвания. Image При необходимост се извършват следните изследвания: Image работна ЕКГ - проба с велоергометрия. холтер ЕКГ. инвазивно изследване.Image

Събота, 21 Май 2011 09:02

Диагностичен кабинет за Ехокардиография

Написана от

ImageВ кардиологичните кабинети на диагностично - консултативния блок на МБАЛ Кюстендил работят специалисти-кардиолози. Те извършват първични прегледи, при които преценяват състоянието на пациента и необходимостта от по-нататъшни изследвания. Image При необходимост се извършват следните изследвания: Image ехокардиография - едноразмерна, двуразмерна; доплерехокардиография; цветна ехокардиография; трансезофагеална ехокардиография. холтер ЕКГ.

Image В него се извършват неинвазивни и инвазивни изследвания на храносмилателната система с помощта на най-модерната дигитална апаратура и квалифицирани специалисти.Това осигурява точна,бърза и прецизна диагностика на заболяванията на стомашно-чревния тракт и коремните органи и извършване на биопсии и ендоскопски интервенции по време на изследването. В кабинета по гастроентерология се осъществяват фиброгастодуоденоскопии, папилотомии,ERCP/ендоскопска ретроградна холедохо-панкреатография/,даваща възможност за оценка на жлъчните и чернодробните канали и панкреаса,както и ехография на коремни органи. ImageImage

Image Кабинет по вътрешни болести - насоченост ехокардиография и абдом.ехография В кабинет вътрешни болести се извършват прегледи от квалифициран специалист - интернист. Болните се консултират по повод всички заболявания от вътрешната медицина. При показания в кабинета се извършва ЕКГ и Ехокардиография. Извършва се диагностично-консултативен план на всеки пациент и се насочва към съответните специализирани и високоспециализирани изследвания и консултации, с оглед оптимизиране поведението и лечението на болните. При необходимост в кабинета се провеждат и контролни прегледи на преглеждани и лекувани в клиниката болни. Води се компютърна и писмена документация на наблюдаваните болни. Image Image

Image Кабинет по вътрешни болести - насоченост пулмолог, алерголог Image Към диагностично-консултативния блок на МБАЛ Кюстендил функционира специализиран кабинет по пулмология с бронхология. В него се извършват: 1. Диагностично-консултативни прегледи на пациенти с белодробни заболявания. 2. Инвазивни изследвания: Фибробронхоскопия Плеврална пункция и биопсия. Определяне на артериални кръвни газове. 3. Неинвазивни изследвания: Всеки момент се очаква започване извършването на функционално изследване на дишането - спирометрия и бодиплетизмография с определяне на Дифузионен капацитет DLCO. 4. Инхалационно лечение. Image

  Печат E-mail
Image Неврологичnият кабинет извършва консултативни прегледи на заболявания на периферната и централната НС: епилепсия, множествена склероза, паркинсонизъм, миастения, мозъчно съдова болест - остра и хронична форма, дегенеративни неврологични заболявания, заболявания на периферната НС /радикулити, плексити, полиневропатии/, възпалителни заболявания на централна и периферна нервна система, неврози за прием на болни и за такива, лекувани по клинични пътеки. Image

Image Консултативен к-т преданестезиологична консултация осъществява диагностична - консултативна дейност на болни, заболяванията на които изискват консултация за прием на болни и за такива, лекувани по клинични пътеки. Image

Image Консултативен к-т по очни болести осъществява диагностична - консултативна и лечебна дейност на болни с всички очни заболявания за прием на болни и за такива, лекувани по клинични пътеки. Image

Страница 9 от 10