money asklepiy

Понеделник, 30 Май 2011 14:31

д-р Емил Зиновиев Лазов - ординатор

Написана от

За контакти в МБАЛ:• Телефон: (+359.78) 550261 лекари 305

 

Специализирана медицинска практика -

ГПСМП-Травма медикус

Област: Кюстендил, Община: КЮСТЕНДИЛ, Населено място: ГР.КЮСТЕНДИЛ
Адрес: ул. “Цар Освободител” № 135

Управител: ЕМИЛ ЗИНОВИЕВ ЛАЗОВ

Телефон: 078/55-40-41

1. Емил Зиновиев Лазов - Ортопедия и травматология
2. Панчо Иванов Величков - Ортопедия и травматология
Понеделник, 30 Май 2011 20:30

д-р Боян Евгениев Сираков - началник отделение

Написана от

За контакти в МБАЛ:• Телефон: +359 78 550 261, лекари 305, +359 887 416 835

 

 Специализирана медицинска практика -

Медицински център Евромед

Област: Кюстендил, Община: КЮСТЕНДИЛ, Населено място: ГР.КЮСТЕНДИЛ
Адрес: ул. Яворов 6 ет.1

Управител: ЙОРДАН БОРИСОВ КРУМОВ

Телефон: 078/970274

1. Боян Евгениев Сираков - Ортопедия и травматология
Понеделник, 30 Май 2011 17:28

д-р Иван Христов Пипонов - ординатор

Написана от

За контакти в МБАЛ:• Телефон: (+359.78) 550261  лекари 305

 

Специализирана медицинска практика -

Ортопедия и травматология-Кюстендил-групова практика за специализирана медицинска помощ ООД

Област: Кюстендил, Община: КЮСТЕНДИЛ, Населено място: ГР.КЮСТЕНДИЛ
Адрес: ул.”Яворов” №6, каб. 22

Управител: ИВАН ХРИСТОВ ПИПОНОВ

Телефон: 088/ 8332 110,078/52-57-00

1. Димитър Симеонов Стоянов - Ортопедия и травматология
2. Иван Христов Пипонов - Ортопедия и травматология
Понеделник, 30 Май 2011 14:25

д-р Татяна Валентинова Радевска - ординатор

Написана от

Специалност - ВБ и ПФ

За контакти в МБАЛ:• Телефон: (+359.78) 550261 лекари 256

Понеделник, 30 Май 2011 14:24

д-р Симеон Любенов Русимов - ординатор

Написана от

Специалност - ВБ и ПФ

За контакти в МБАЛ:• Телефон: (+359.78) 550261 лекари 256

Понеделник, 30 Май 2011 14:24

д-р Мария Кирилова Хр. Коломанова - ординатор

Написана от

За контакти в МБАЛ:• Телефон: (+359.78) 550261 лекари 256

Понеделник, 30 Май 2011 14:22

д-р Виктория Стефанова Величкова - ординатор

Написана от

Специалност - ПФ

За контакти в МБАЛ:• Телефон: (+359.78) 550261 лекари 256

Понеделник, 30 Май 2011 14:21

д-р Евгени Атанасов Попов -старши ординатор

Написана от

Специалност - ВБ и ПФ

За контакти в МБАЛ:• Телефон: (+359.78) 550261 лекари 256

 

Специализирана медицинска практика -

Медицински Център МЕДИ СИТИ

Област: Кюстендил, Община: КЮСТЕНДИЛ, Населено място: ГР.КЮСТЕНДИЛ
Адрес: ул.”Яворов” № 6, ет.2, кабинети №№ 2,123, 207, 214, 215, 216 и 230

Управител: ПЛАМЕН ПЕТКОВ ПЕТКОВ

Телефон: 0898479590

1. Евгени Атанасов Попов - Пневмология и фтизиатрия
Понеделник, 30 Май 2011 14:19

д-р Сашка Стойнева Павлова - началник отделение

Написана от

Специалност - ВБ и ПФ

За контакти в МБАЛ:• Телефон: (+359.78) 550261 началник отделение 267, лекари 256

 

Специализирана медицинска практика -

Д-р Сашка Павлова

Област: Кюстендил, Община: КЮСТЕНДИЛ, Населено място: ГР.КЮСТЕНДИЛ
Адрес: ул. „Цар Освободител” № 137

Управител: САШКА СТОЙНЕВА ПАВЛОВА

Телефон: 0887488184

1. Сашка Стойнева Павлова - Пневмология и фтизиатрия
Понеделник, 30 Май 2011 14:17

д-р Кирил Димитров Григоров - ординатор

Написана от

За контакти в МБАЛ:• Телефон: (+359.78) 550261 лекари 427

Страница 4 от 10