money asklepiy

Понеделник, 30 Май 2011 14:07

д-р Димитър Иванов Димитров - ординатор

Написана от

Специалност - АИЛ

За контакти в МБАЛ:• Телефон: (+359.78) 550261 лекари 278

Специалност - АР

За контакти в МБАЛ:• Телефон: (+359.78) 550261  началник отделение и лекари 278

Понеделник, 30 Май 2011 13:57

д-р Андон Иванов Арабаджиев началник отделение

Написана от

Специалност - АИЛ

За контакти в МБАЛ:• Телефон: (+359.78) 550261  началник отделение и лекари 278

За контакти в МБАЛ:• Телефон: (+359.78) 550261  лекари 240

Специалност - ДБ и Неонатолигия

За контакти в МБАЛ:• Телефон: (+359.78) 550261  лекари 240

Понеделник, 30 Май 2011 13:50

д-р Пламен Василев Антимов - ординатор

Написана от

Специалност - Неврологични болести

За контакти в МБАЛ:• Телефон: (+359.78) 550261  лекари 370 интезивен сектор 346

Понеделник, 30 Май 2011 13:49

д-р Емил Никлаев Николов - ординатор ИС

Написана от

Специалност - Неврологични болести

За контакти в МБАЛ:• Телефон: (+359.78) 550261  лекари 370 интезивен сектор 346

 

Специализирана медицинска практика -

ГПСМП НЕВРОМЕД ООД

Област: Кюстендил, Община: КЮСТЕНДИЛ, Населено място: ГР.КЮСТЕНДИЛ
Адрес: ул.”Яворов” №6 к-ти 225 и 114

Управител: ЛИЛИЯ ГЕОРГИЕВА ЧИНГАРСКА

Телефон: 0896815464

1. Емил Николаев Николов - Нервни болести
2. Лилия Георгиева Чингарска - Нервни болести
3. Невена Людмилова Станоева - Нервни болести
Понеделник, 30 Май 2011 13:48

д-р Татяна Любенова Кадрамска - ординатор ИС

Написана от

Специалност - Неврологични болести, ФКР

За контакти в МБАЛ:• Телефон: (+359.78) 550261  лекари 370 интезивен сектор 346

Понеделник, 30 Май 2011 13:47

д-р Борис Славчов Жабински - ординатор ИС

Написана от

Специалност - Неврологични болести

За контакти в МБАЛ:• Телефон: (+359.78) 550261  лекари 370 интезивен сектор 346

 

Специализирана медицинска практика -

Медицински център Евромед

Област: Кюстендил, Община: КЮСТЕНДИЛ, Населено място: ГР.КЮСТЕНДИЛ
Адрес: ул. Яворов 6 ет.1

Управител: ЙОРДАН БОРИСОВ КРУМОВ

Телефон: 078/970274

1. Борис Славчов Жабински - Нервни болести

Специалност - Неврологични болести

За контакти в МБАЛ:• Телефон: (+359.78) 550261  лекари 370 интезивен сектор 346

 

Специализирана медицинска практика -

ГПСМП НЕВРОМЕД ООД

Област: Кюстендил, Община: КЮСТЕНДИЛ, Населено място: ГР.КЮСТЕНДИЛ
Адрес: ул.”Яворов” №6 к-ти 225 и 114

Управител: ЛИЛИЯ ГЕОРГИЕВА ЧИНГАРСКА

Телефон: 0896815464

1. Емил Николаев Николов - Нервни болести
2. Лилия Георгиева Чингарска - Нервни болести
3. Невена Людмилова Станоева - Нервни болести
Страница 5 от 10