money asklepiy

Петък, 20 Май 2011 12:20

Клинична лаборатория

Написана от
Представяне възможностите на отделението:
Разположение
Главен корпус - втори етаж
Капацитет
Image Клинична лаборатория разполага с 4 зали, оборудвани с необходимата апаратура.Image
Профил
Image
• Извършва следните изследвания:
- Хематологични броячи - изработват Hb, Ert, Leuc, математически показатели на червената кръв, тромбоцити;
- Клинико-химичен анализатор - изработва по-голямата част от биохимичните изследвания;
- Клинико-химичен анализатор Спектрум;
- Клинико-химичен анализатор - всички видове биохимични изследвания;
- Коагулометри - проби за хемокоагулация;
- Апарат за изследване на кръвно-газов анализ;
- Йонселективни анализатори - за определяне на K и Na в биологични течности.
• Лабораторията работи 24 часа в денонощието, без прекъсване.
Image

 

д- р Цветанка Петрова Портарска                                  нач. отд.    

Aпаратура

• Отделението е оборудвано със съвременна медицинска апаратура.

- Хематологични броячи;
- Клинико-химичен анализатор;
- Клинико-химичен анализатор;
- Коагулометрия;
- Апарат за изследване на кръвно-газов анализ;
- Йонселективни анализатори;

За контакти:
• Телефон: (+359.78) 550261 вътрешен 387;
Представяне възможностите на отделението:
Разположение
Самостоятелен корпус в двора на болницата
Капацитет
 Отделение по психиатрични заболявания разполага с 20 легла. Отделението разполага с ВИП стая, телевизор и санитарен възел.
Профил
 
• Отделението е профилирано за лечение на широк кръг психични заболявания, остро възникнали, хронично протичащи или терапевтично резистентни – афективни и тревожни разстройства, шизофренни разстройства, органични психични разстройства.
Лечението се провежда както в стационарни условия, така и при режим на дневен стационар. За постъпване в клиниката е необходимо пациентката да бъде насочена с направление за хоспитализация и да даде писмено информирано съгласие за лечение.
Отделението е специализирано в обгрижването и лечението на остри психози , като в същото време се предлагат специализирани консултации и лечение на всички останали психиатрични заболявания, включително зависимости и разстройства в хранителното поведение.

 

 

д-р Владислава Кирилова Разсолска   Психиатрия;  Детска псих.    нач.отделение
       
       
       
       
Aпаратура

 • Отделението разполага със съвременна апаратура за диагностика и лечение на широк кръг заболявания:

Отделението оказва медицинска помощ на всички нуждаещи се пациенти, независимо от здравно-осигурителния им статус. Финансирането се осигурява от Министерство на здравеопазването

За контакти:
• Телефон: (+359.78) 55 23 63
Представяне възможностите на отделението:
Разположение
Самостоятелен корпус
Капацитет

 Отделение по ПФ болести разполага с 29 легла (туберкулозни, неспециф.белодр. заболявания ). Битовите условия са добри - стаи с по 2 - 6 легла. Отделението разполага с ВИП стая, телевизор и санитарен възел.

 легла неспециф. белодробни заболявания - 24

легла за интензивни грижи - 1

лаборатория за ФИД

бронхоскопски кабинет

туберкулоза - 4

Профил
 
• Отделението осъществява лечение на остра и изострена хронична белодробна патология.

• Фтизиатричният сектор на отделението осъщестява лечение на туберкулоза във всичките и форми.
 

 

 

д-р Сашка Стойнева Павлова

 

 

ВБ, ПФ

 

 

нач. отд.

     
     
     
     
     
     
     
Aпаратура

• Отделението разполага със съвременна апаратура за диагностика и лечение на широк кръг заболявания:
- рентгенов апарат с графичен и скопичен плот;
- спирометър, фибробронхоскопи, плеврозон;
- образна диагностика /вкл. аксиална компютърна томография, ултразвукова диагностика/;
- инхалатори

 
     
За контакти:
• Телефон: (+359.78) 550261 вътрешен  256; 266
Представяне възможностите на отделението:
Разположение
Централен корпус
Капацитет

 Отделениео разполага с 25 легла, 5 легла интензивен сектор, нервни болести- 18, дългосрочни грижи- 1, рехабилитация- 1.

Битовите условия са много добри. Отделението разполага с ВИП стая, телевизор и санитарен възел.

Профил
 
• Отделението е специализирано в лечение на заболявания на периферната и централната НС: епилепсия, множествена склероза, паркинсонизъм, миастения, мозъчно съдова болест - остра и хронична форма, дегенеративни неврологични заболявания, заболявания на периферната НС /радикулити, плексити, полиневропатии/, възпалителни заболявания на централна и периферна нервна система, неврози.
• Към отделението е разкрита неврофизиологична лаборатория, в която се извършват електромиографии,елекроенцефалографии и доплерова сонография.
• Неврологичното отделение, в кооперация с другите звена на МБАЛ осигурява:
- своевременна диагностика, включително с компютърна томография
- лечение /включително интензивно лечение и реанимация в обособен сектор/
- ранна рехабилитация на болни с остри разстройства на мозъчното кръвообращение - инсулти
- диагностика и лечение на прояви на хронична мозъчно-съдова болест - епилепсия, паркинсонизъм, мултиинфарктна енцефалопатия
- високоспециализирани изследвания - електроенцефалография, електромиография и доплерова сонография. 
 

 

д-р Александър Асенов Антимов

Неврол. нач. отд.
     
     
     
     
     
     
Aпаратура

 • Отделението разполага със съвременна апаратура за диагностика и лечение на широк кръг заболявания:
- доплерова сонография;
- електроенцефалография;
- образна диагностика /вкл. аксиална компютърна томография на главен и гръбначен мозък, ултразвукова диагностика/;
- модерни електрокардиографи - 6 канални

 

 
За контакти:
• Телефон: (+359.78) 550261 вътрешен 367; 370;
Представяне възможностите на отделението:
Разположение

Централен корпус

 

Капацитет

Отделение по детски болести разполага с 20 легла. 18- легла педиатрия, 2 - интензивни легла.

Профил
• В отделението се извършва диагностика и комплексно лечение на деца от 0 до 18 години, в т.ч.:
- Белодробни, нефрологични, гастроентерологични, токсикологични, неврологични, ендокринни, обменни заболявания, и заболявания на съединителната тъкан.
- Извършват се високо специализирани дейности; трансфонтаневлна ехография; абдоминална ехография

 

д-р Мая Кирилова Димитрова нач. отд.
 
 
 
Aпаратура

• Отделението разполага със съвременна апаратура за диагностика и лечение на широк кръг заболявания:
- Ехограф
- монитори
- модерни електрокардиографи - 6 канални
- перфурзори, инхалатори,
- електронен апарат за АН и кр. захар Image

За контакти:
• Телефон: (+359.78) 550261 вътрешен 240;
Представяне възможностите на отделението:
Разположение
Централен корпус
Капацитет

 Отделениео разполага с 5 болнични легла включващи:

легла по неонетология - 3

интензивни легла -2

Профил
• В отделението се извършва диагностика и комплексно лечение на новородени деца, в.т.ч.:
- реанимация в Родилна зала
- продължителна дихателна реанимация; инхалаторно лечение и бронхиален дренаж
- фототерапия при жълтеници на новороденото
- обменно кръвопреливане при паталогични жълтеници и частично обменно кръвопреливане при синдром на хипервискозитет
- трансфонтанелно ехографско изследване на мозък
- ехографска диагностика на коремни органи
- грижи за деца с малформации, оперирани в Детска хирургия

 

д-р Светлана Костадинова Ризова ДБ          нач. отд., Неонатология  
 
 
 
 
Aпаратура

 • Разполага с модерно съвременно оборудване - 6 интензивни легла, включващи респиратори, интензив. кувьози, монитори, перфузори, транспортен ехограф, стационарен рентгенов апарат, ЕКГ апарат, фотолампи.
Наличието на : - реанимационен апарат за новородено
- кувьози за грижи на рискови, новородени и др. високоспециализирани апарати го прави особено желано от младите майки. 

За контакти:
• Телефон: (+359.78) 550261 вътрешен 239;
 
Разположение
Отделението се намира на последния етаж в централния корпус на болницата.

 

Капацитет

Отделението разполага с 10 бр. болнични легла 

 

Профил

Пълната гама на екстракортикална и интрамедуларна остеосинтеза при лечение

на фрактури в областта на горния и долен крайник на опорно-двигателния апарат.

Външни фиксатори при лечение на открити и закрити фрактури на крайниците.

 
 

 

д-р Боян Евгениев Сираков

ОТр. нач.отд.
     
     
     
     
Aпаратура

Отделението разполага със съвременна апаратура за диагностика и лечение на широк кръг заболявания:
-климатизиран оперативен блок-рентг. апарат с телевизьонно устройство, позволяващ дистанционен контрол на оперативните процедури
-ортопедична операционна маса
-модерни електрокардиографи - 6 канални
-возима рентг. уредба
-пълен набор оперативен инструментариум

 
За контакти:

• Телефон: (+359.78) 550261 вътрешен 305; 354;

 
 

Представяне възможностите на отделението:

Разположение - Централен корпус Капацитет

Отделение по АГ Общо: 25 легла, в т.ч.: легла гинекологични- 7 , пат. бременност- 10, родилки- 8. Битовите условия са много добри - стаи с по 2 - 6 легла. Отделението разполага с ВИП стая, телевизор и санитарен възел.ПрофилВ отделението се извършват следните медицински услуги: - всички видове онкогинекологични и урогинекологични операции - операции за Myoma uteri; - операции по аднексите /киста на яйчниците, поликистоза и други/. • Извършват се и диагностични процедури : - колпоскопии - ранна диагностика на карцином на шийката на матката; - цистоскопия; - хистероскопии - с нова апаратура - аборти по желание или по медицински показания • Към отделение Гинекология функционира кабинет по стерилитет, където се извършва лечение на стерилитета, хистеросалпингография, хидротубации.

• Отделението разполага с приемно-диагностичен кабинет, където става приема на пациентки 24 часа в денонощието. • Пациентите в отделението се наблюдават непрекъснато от лекар акушер-гинеколог и акушерки.

    

д-р Валери Томов Янев АГ 
нач.отд.
   

                                                              Aпаратура

 

• Родилният блок на отделението разполага с 2 зали , изцяло оборудвани с модерна медицинска апаратура, осигуряващо идвършването на съвременни хирургични техники. • Отделението разполага със съвременна апаратура за диагностика и лечение на широк кръг заболявания:
- набор за лапароскопски операции
- 2 ехографски апарата
- модерни електрокардиографи - 6 канални
- фетален монитор
- колпоскоп
- реанимационен апарат за новородено
- кувьози за грижи на рискови, новородени
- пулсоксиметри, фотолампа и др.


  •  

За контакти:• Телефон: (+359.78) 550261 вътрешен 235; 229; родилна зала - 236

 
Представяне възможностите на отделението:
Разположение
Централен корпус
Капацитет
Разполагаме с 10 легла.
Профил
• ОАИЛ осъществява дейностите "Кардиопулмонална ресусцитация" и "Интензивно лечение" и отговаря на изискванията в "Национален стандарт".
.• Отделението осигурява обезболяване, извършено от лекар - анестезиолог за всички оперативни специалности в болницата, включително за еднодневна хирургия.
• Предоперативната оценка и подготовката за анестезия се извършват в специализиран анестезиолгичен консултативен кабинет, който работи в тясна координация с други специалисти - консултанти - кардиолози, ендокринолози, невролози, педиатри, специалисти по клинична лаборатория и образни изследвания.
Предназначен е за:
• Пациенти, които се нуждаят от лечение и поддържане при тежки нарушения в жизнено важните функции на организма за които са налице данни, че в непосредствен бъдещ период могат фатално да декомпенсират.
• Пациенти, които се нуждаят от интензивно наблюдение и проследяване на основните жизненоважни функции на организма.
• Пациенти в състояние на мозъчна смърт, обект на комплекс от диагностични и терапевтични методи за поддържане на донори за органна трансплантация.

 

д-р Андон Иванов Арабаджиев     
 
 
 
 
   
       
     
   

 


За контакти:
• Телефон: (+359.78) 550261 вътрешен 278; 309

Представяне възможностите на отделението:
Разположение
Централен корпус
Капацитет

Oтделение по Хирургични болести 30 болнични хирургични легла за активни лечение, легле за дългосрочни грижи и места за краткотраен престой включващи:

легла по хирургия - 23

легла по урология - 4

легла за продължително лечение -2

места за краткотраен престой - 1

операционен блок

Битовите условия са много добри - стаи с по 2 - 6 легла. Отделението разполага с ВИП стая, телевизор и санитарен възел.

Профил
В хирургичното отделение се извършват оперативни интервенции на най-съвременно ниво, съобразено с европейските и световни стандарти за следните видове заболявания: Жлъчно каменна болест и остър холецистит, чрез рутинна и мини инвазивна хирургия Хернии Язвена болест - резекционна хирургия Тумори на стомаха Тумори на дебелото черво и ректума Тумори на дебелото черво и ректума Остър панкреатит Заболявания на женска гърда /затворен лечебно-диагностичен процес: мамография, ехография, съвременна оперативна техника, онкологичен комитет/ Съдови заболявания Ендокринни заболявания Диабетни гангрени
 

 

д-р Людмил Стоянов Спасов

 

 

нач.отд.

     
     
     
     
     
     
     
Aпаратура

• Операционният блок на отделението разполага с З операционни зали /едната лапароскопска/, изцяло оборудвани с модерна медицинска апаратура, осигуряващо идвършването на съвременни хирургични техники. • Отделението разполага със съвременна апаратура за диагностика и лечение на широк кръг заболявания:
- набор за лапароскопски операции
- Доплер за изследване на периферни съдове
- модерни електрокардиографи - 6 канални
- елекрокаутер
- резектоскоп
- цистоскопи
- 3 напълно окомплектовани със съвременна техника операционни зали
- набор за трансутерална хирургия

 

 
За контакти:
• Телефон: (+359.78) 550261 вътрешен 216;217;262;
Страница 8 от 9