money asklepiy

Петък, 20 Май 2011 10:55

Отделение трансфузионна хематология

Написана от
Представяне възможностите на отделението:
Разположение
Централен корпус
 

Image
Профил
Image
• Основна дейност на Отделението е вземането,диагностиката, преработката и съхраняването на кръв и кръвни биопродукти, които се използват в ЛЗ на територията на Кюстендилски регион.
• За целта в структурата на центъра са изградени:
- Кръвовземане, осъществявано от два екипа - стационарен и подвижен, извършващ кръвовземане на територията на Кюстендилски регион.
- Лабораторно звено, състоящо се от три лаборатории:
- изосерологична - изследване на кръвни групи АВО и Rh на пациенти и граждани;
- контролна - изследване на кръвни групи АВО и Rh на дарена кръв;
- диагностична - изследвания за трансмисивни инфекции, туморни маркери, хормони и други
- Експедиция на кръв и кръвни биопродукти, които се използват в ЛЗ.Image

д-р Десислава Димитрова Илиева - Чивийска нач. отд.
 
 
Aпаратура

• Отделението разполага с нова, съвременна апаратура /имунологичен анализатор/ позволяваща дейност, съгласно изискванията на добрата производствена и лабораторна практика.

За контакти:
• Телефон: (+359.78) 550261 вътрешен 390; 319;
Петък, 20 Май 2011 13:26

Микробиологична лаборатория

Написана от
 
Разположение
Самостоятелен корпус с ПФ отделение
Капацитет
 Микробиологична лаборатория разполага с 4 зали, оборудвани с необходимата апаратура.
Профил
 
• В лабораторията се извършват клинико-микробиологични изследвания на лежащоболни лица в различните отделения /ексудати, пунктати, секрети, храчки, урини, копропроби и др./ за аероби и анаероби, вкл. холерни вибриони. Осъществява дейност и като лаборатория по туберколоза.

 

д-р Никола Василиев Абрашев         нач. отд.
      
 
     
Aпаратура

 • Отделението е оборудвано със съвременна медицинска апаратура. Гордост на лабораторията е Ламинарния бокс от най-висок клас. Бокса осигурява защита на оператор, продукт и околна среда. Той е един от 8-те подобни в цялата страна и единствен в Западна България. Нашата лаборатория е лицензирана да извършва изследвания за индентифициране на туберколозни бактерии и е една от 18-те подобни в България.

• Обзавеждането включва автоклави, стерилизатори, хладилници, термостати, апаратура за анаероби. Лабораторията разполага с апарат за бърза диагностика и апаратура за изследване за анаероби.

За контакти:
• Телефон: (+359.78) 550261 вътрешен 264;
Петък, 20 Май 2011 12:20

Клинична лаборатория

Написана от
Представяне възможностите на отделението:
Разположение
Главен корпус - втори етаж
Капацитет
Image Клинична лаборатория разполага с 4 зали, оборудвани с необходимата апаратура.Image
Профил
Image
• Извършва следните изследвания:
- Хематологични броячи - изработват Hb, Ert, Leuc, математически показатели на червената кръв, тромбоцити;
- Клинико-химичен анализатор - изработва по-голямата част от биохимичните изследвания;
- Клинико-химичен анализатор Спектрум;
- Клинико-химичен анализатор - всички видове биохимични изследвания;
- Коагулометри - проби за хемокоагулация;
- Апарат за изследване на кръвно-газов анализ;
- Йонселективни анализатори - за определяне на K и Na в биологични течности.
• Лабораторията работи 24 часа в денонощието, без прекъсване.
Image

 

д- р Цветанка Петрова Портарска                                  нач. отд.    

Aпаратура

• Отделението е оборудвано със съвременна медицинска апаратура.

- Хематологични броячи;
- Клинико-химичен анализатор;
- Клинико-химичен анализатор;
- Коагулометрия;
- Апарат за изследване на кръвно-газов анализ;
- Йонселективни анализатори;

За контакти:
• Телефон: (+359.78) 550261 вътрешен 387;
Петък, 20 Май 2011 13:13

Отделение по психиатрия

Написана от
Представяне възможностите на отделението:
Разположение
Самостоятелен корпус в двора на болницата
Капацитет
 Отделение по психиатрични заболявания разполага с 20 легла. Отделението разполага с ВИП стая, телевизор и санитарен възел.
Профил
 
• Отделението е профилирано за лечение на широк кръг психични заболявания, остро възникнали, хронично протичащи или терапевтично резистентни – афективни и тревожни разстройства, шизофренни разстройства, органични психични разстройства.
Лечението се провежда както в стационарни условия, така и при режим на дневен стационар. За постъпване в клиниката е необходимо пациентката да бъде насочена с направление за хоспитализация и да даде писмено информирано съгласие за лечение.
Отделението е специализирано в обгрижването и лечението на остри психози , като в същото време се предлагат специализирани консултации и лечение на всички останали психиатрични заболявания, включително зависимости и разстройства в хранителното поведение.

 

 

д-р Владислава Кирилова Разсолска   Психиатрия;  Детска псих.    нач.отделение
       
       
       
       
Aпаратура

 • Отделението разполага със съвременна апаратура за диагностика и лечение на широк кръг заболявания:

Отделението оказва медицинска помощ на всички нуждаещи се пациенти, независимо от здравно-осигурителния им статус. Финансирането се осигурява от Министерство на здравеопазването

За контакти:
• Телефон: (+359.78) 55 23 63
Петък, 20 Май 2011 14:12

Отделение по пневмология и фтизиатрия

Написана от
Представяне възможностите на отделението:
Разположение
Самостоятелен корпус
Капацитет

 Отделение по ПФ болести разполага с 29 легла (туберкулозни, неспециф.белодр. заболявания ). Битовите условия са добри - стаи с по 2 - 6 легла. Отделението разполага с ВИП стая, телевизор и санитарен възел.

 легла неспециф. белодробни заболявания - 24

легла за интензивни грижи - 1

лаборатория за ФИД

бронхоскопски кабинет

туберкулоза - 4

Профил
 
• Отделението осъществява лечение на остра и изострена хронична белодробна патология.

• Фтизиатричният сектор на отделението осъщестява лечение на туберкулоза във всичките и форми.
 

 

 

д-р Сашка Стойнева Павлова

 

 

ВБ, ПФ

 

 

нач. отд.

     
     
     
     
     
     
     
Aпаратура

• Отделението разполага със съвременна апаратура за диагностика и лечение на широк кръг заболявания:
- рентгенов апарат с графичен и скопичен плот;
- спирометър, фибробронхоскопи, плеврозон;
- образна диагностика /вкл. аксиална компютърна томография, ултразвукова диагностика/;
- инхалатори

 
     
За контакти:
• Телефон: (+359.78) 550261 вътрешен  256; 266
Петък, 20 Май 2011 10:09

Отделение по очни болести

Написана от
Представяне възможностите на отделението:
Разположение
Централен корпус
Капацитет

Разполагаме с 5 хирургични болнични легла и места за краткотраен престой на пациенти включващи;

легла за очни болести - 1

места за краткотраен престой - 4

операционни зали

. Битовите условия са много добри - стаи с по 2 - 4 легла. Отделението разполага с ВИП стая, телевизор и санитарен възел.

Профил
• В отделението се извършва лечение по оперативен и консервативен метод на следните състояния:
Екстракапсуларна екстракция при катаракта,факоемулсификация, хирургично лечение на глаукома, очни лазерни операции, операции на придатъците на окото, други операции на очната ябълка, консервативно лечение на глаукома, лечение на съдови заболявания на окото и неперфоративни травми, консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания на окото и придатъците му

• Очни манипулации:
- периметрия;
- флуоресцеинова ангиография;
- измерване на вътреочно налягане;
- екстракция на чуждо тяло;
- електроепилация на мигли;
- промивка и сондиране на слъзни пътища при деца и възрастни;
- субконюктивални, пара и ретробулбални инжекции.

 

д-р Невена Георгиева Бобошевска ОБ нач. отд.

 
Aпаратура
Nd:YAG- лазер /1064 nm/ за извършване на капсулотомия, Автоматичен периметър, Операционен микроскоп с възможности за всички микрохирургични оперативни интервенции на преден и заден очен сегмент, Апаратура за хирургично отстраняване на лещата с възможности за ултразвукова факоемулсификация и др. 
За контакти:
• Телефон: (+359.78) 550261 вътрешен 343
Петък, 20 Май 2011 10:59

Отделение по нервни болести

Написана от
Представяне възможностите на отделението:
Разположение
Централен корпус
Капацитет

 Отделениео разполага с 25 легла, 5 легла интензивен сектор, нервни болести- 18, дългосрочни грижи- 1, рехабилитация- 1.

Битовите условия са много добри. Отделението разполага с ВИП стая, телевизор и санитарен възел.

Профил
 
• Отделението е специализирано в лечение на заболявания на периферната и централната НС: епилепсия, множествена склероза, паркинсонизъм, миастения, мозъчно съдова болест - остра и хронична форма, дегенеративни неврологични заболявания, заболявания на периферната НС /радикулити, плексити, полиневропатии/, възпалителни заболявания на централна и периферна нервна система, неврози.
• Към отделението е разкрита неврофизиологична лаборатория, в която се извършват електромиографии,елекроенцефалографии и доплерова сонография.
• Неврологичното отделение, в кооперация с другите звена на МБАЛ осигурява:
- своевременна диагностика, включително с компютърна томография
- лечение /включително интензивно лечение и реанимация в обособен сектор/
- ранна рехабилитация на болни с остри разстройства на мозъчното кръвообращение - инсулти
- диагностика и лечение на прояви на хронична мозъчно-съдова болест - епилепсия, паркинсонизъм, мултиинфарктна енцефалопатия
- високоспециализирани изследвания - електроенцефалография, електромиография и доплерова сонография. 
 

 

д-р Александър Асенов Антимов

Неврол. нач. отд.
     
     
     
     
     
     
Aпаратура

 • Отделението разполага със съвременна апаратура за диагностика и лечение на широк кръг заболявания:
- доплерова сонография;
- електроенцефалография;
- образна диагностика /вкл. аксиална компютърна томография на главен и гръбначен мозък, ултразвукова диагностика/;
- модерни електрокардиографи - 6 канални

 

 
За контакти:
• Телефон: (+359.78) 550261 вътрешен 367; 370;
Петък, 20 Май 2011 09:55

Отделение по педиатрия

Написана от
Представяне възможностите на отделението:
Разположение

Централен корпус

 

Капацитет

Отделение по детски болести разполага с 20 легла. 18- легла педиатрия, 2 - интензивни легла.

Профил
• В отделението се извършва диагностика и комплексно лечение на деца от 0 до 18 години, в т.ч.:
- Белодробни, нефрологични, гастроентерологични, токсикологични, неврологични, ендокринни, обменни заболявания, и заболявания на съединителната тъкан.
- Извършват се високо специализирани дейности; трансфонтаневлна ехография; абдоминална ехография

 

д-р Мая Кирилова Димитрова нач. отд.
 
 
 
Aпаратура

• Отделението разполага със съвременна апаратура за диагностика и лечение на широк кръг заболявания:
- Ехограф
- монитори
- модерни електрокардиографи - 6 канални
- перфурзори, инхалатори,
- електронен апарат за АН и кр. захар Image

За контакти:
• Телефон: (+359.78) 550261 вътрешен 240;
Петък, 20 Май 2011 08:54

Отделение по неонатология

Написана от
Представяне възможностите на отделението:
Разположение
Централен корпус
Капацитет

 Отделениео разполага с 5 болнични легла включващи:

легла по неонетология - 3

интензивни легла -2

Профил
• В отделението се извършва диагностика и комплексно лечение на новородени деца, в.т.ч.:
- реанимация в Родилна зала
- продължителна дихателна реанимация; инхалаторно лечение и бронхиален дренаж
- фототерапия при жълтеници на новороденото
- обменно кръвопреливане при паталогични жълтеници и частично обменно кръвопреливане при синдром на хипервискозитет
- трансфонтанелно ехографско изследване на мозък
- ехографска диагностика на коремни органи
- грижи за деца с малформации, оперирани в Детска хирургия

 

д-р Светлана Костадинова Ризова ДБ          нач. отд., Неонатология  
 
 
 
 
Aпаратура

 • Разполага с модерно съвременно оборудване - 6 интензивни легла, включващи респиратори, интензив. кувьози, монитори, перфузори, транспортен ехограф, стационарен рентгенов апарат, ЕКГ апарат, фотолампи.
Наличието на : - реанимационен апарат за новородено
- кувьози за грижи на рискови, новородени и др. високоспециализирани апарати го прави особено желано от младите майки. 

За контакти:
• Телефон: (+359.78) 550261 вътрешен 239;
Петък, 20 Май 2011 19:49

Отделение по ортопедия и травматология

Написана от
 
Разположение
Отделението се намира на последния етаж в централния корпус на болницата.

 

Капацитет

Отделението разполага с 10 бр. болнични легла 

 

Профил

Пълната гама на екстракортикална и интрамедуларна остеосинтеза при лечение

на фрактури в областта на горния и долен крайник на опорно-двигателния апарат.

Външни фиксатори при лечение на открити и закрити фрактури на крайниците.

 
 

 

д-р Боян Евгениев Сираков

ОТр. нач.отд.
     
     
     
     
Aпаратура

Отделението разполага със съвременна апаратура за диагностика и лечение на широк кръг заболявания:
-климатизиран оперативен блок-рентг. апарат с телевизьонно устройство, позволяващ дистанционен контрол на оперативните процедури
-ортопедична операционна маса
-модерни електрокардиографи - 6 канални
-возима рентг. уредба
-пълен набор оперативен инструментариум

 
За контакти:

• Телефон: (+359.78) 550261 вътрешен 305; 354;

 
 
Страница 8 от 10