money asklepiy

Админ.стопански блок

Админ.стопански блок (1)

Петък, 20 Май 2011 10:00

Стерилизация и дезинфекция

Написана от
Представяне възможностите на отделението:
Разположение
Централен корпус
Капацитет
Image Отделение за Стерилизация и дезинфекция разполага с 2 зали, оборудвани със съвременна апаратура.Image
Профил

• Стерилизационото отделение осигурява термична и химична стерилизация на операционно бельо, превързочни материали и хирургически инструментариум при спазване на технологичните изисквания за дезинфекция и стерилизация, съхранение, транспорт и микробиологичен мониторинг.
Специалисти
• На разположение в отделението е екип от:
д-р Пламен Георгиев Антов Епидемиол.-01,01,95г  
Иванка Стоянова Кирилова                                      м. с.
Aпаратура

• Отделението е оборудвано със съвременна медицинска апаратура за стерилизация и дезинфекция:

  • По договор със НЗОК изпълняваме следните клинични пътеки:

- Подпомага правилната работа на всички други лечебни звена, в съответствие с изискванията за Стерилизация и дезинфекция.

За контакти:
• Телефон: (+359.78) 550261 вътрешен 308;