Вторник, Май 26, 2015
   
Text Size

Site Search powered by Ajax

Диагностични лаборатории
Диагностични лаборатории

Диагностични лаборатории (2)

Представяне възможностите на отделението:
Разположение
Самостоятелен корпус с ПФ отделение
Капацитет
Image Микробиологична лаборатория разполага с 4 зали, оборудвани с необходимата апаратура.Image
Профил
Image
• В лабораторията се извършват клинико-микробиологични изследвания на лежащоболни лица в различните отделения /ексудати, пунктати, секрети, храчки, урини, копропроби и др./ за аероби и анаероби, вкл. холерни вибриони.
Image
Специалисти
• На разположение в отделението е екип от:
д-р Никола Василев Абрашев МБ - 01,06,1987г нач. отд.
д-р Светлана Георгиева Анева МБ - 01,07,2007г ординатор
Стефка Кръстева Атанасова микробиолог
Валя Боянова Ангелова ст. лаборант
Aпаратура

Image • Отделението е оборудвано със съвременна медицинска апаратура. Гордост на лабораторията е Ламинарния бокс от най-висок клас. Бокса осигурява защита на оператор, продукт и околна среда. Той е един от 8-те подобни в цялата страна и единствен в Западна България. Нашата лаборатория е лицензирана да извършва изследвания за индентифициране на туберколозни бактерии и е една от 18-те подобни в България.

• Обзавеждането включва автоклави, стерилизатори, хладилници, термостати, апаратура за анаероби. Лабораторията разполага с апарат за бърза диагностика и апаратура за изследване за анаероби.

  • По договор със НЗОК изпълняваме следните клинични пътеки:

- Осъщестява дейността си в съответствие с изискванията на Здравното министерство и НЗОК. Извършва самостоятелна дейност по договор с РЗОК, както и подпомага работата на другите медицински звена на МБАЛ;

За контакти:
• Телефон: (+359.78) 550261 вътрешен 264;
Петък, 20 Май 2011 08:20

Клинична лаборатория

От Manager
Представяне възможностите на отделението:
Разположение
Главен корпус - втори етаж
Капацитет
Image Клинична лаборатория разполага с 4 зали, оборудвани с необходимата апаратура.Image
Профил
Image
• Извършва следните изследвания:
- Хематологични броячи - изработват Hb, Ert, Leuc, математически показатели на червената кръв, тромбоцити;
- Клинико-химичен анализатор - изработва по-голямата част от биохимичните изследвания;
- Клинико-химичен анализатор Спектрум;
- Клинико-химичен анализатор - всички видове биохимични изследвания;
- Коагулометри - проби за хемокоагулация;
- Апарат за изследване на кръвно-газов анализ;
- Йонселективни анализатори - за определяне на K и Na в биологични течности.
• Лабораторията работи 24 часа в денонощието, без прекъсване.
Image
ImageСпециалисти
• На разположение в отделението е екип от:
д-р Цветанка Петрова Портарска Кл. Лаб.- 01,01,1989г нач. отд.
Лидия георгиева Гълъбова биохимик
Мариана Христова Христова ст. лаборант

Image

Aпаратура

Image • Отделението е оборудвано със съвременна медицинска апаратура.

- Хематологични броячи;
- Клинико-химичен анализатор;
- Клинико-химичен анализатор;
- Коагулометрия;
- Апарат за изследване на кръвно-газов анализ;
- Йонселективни анализатори;
Image

  • По договор със НЗОК изпълняваме следните клинични пътеки:

Image- Осъщестява дейността си в съответствие с изискванията на Здравното министерство и НЗОК. Извършва самостоятелна дейност по договор с РЗОК, както и подпомага работата на другите медицински звена на МБАЛ;

За контакти:
• Телефон: (+359.78) 550261 вътрешен 387;