money asklepiy

Четвъртък, 19 Май 2011 19:52

Отделение по анестезиология и интензивно лечение

Оценете
(6 гласа)
 
Представяне възможностите на отделението:
Разположение
Централен корпус
Капацитет
Разполагаме с 10 легла.
Профил
• ОАИЛ осъществява дейностите "Кардиопулмонална ресусцитация" и "Интензивно лечение" и отговаря на изискванията в "Национален стандарт".
.• Отделението осигурява обезболяване, извършено от лекар - анестезиолог за всички оперативни специалности в болницата, включително за еднодневна хирургия.
• Предоперативната оценка и подготовката за анестезия се извършват в специализиран анестезиолгичен консултативен кабинет, който работи в тясна координация с други специалисти - консултанти - кардиолози, ендокринолози, невролози, педиатри, специалисти по клинична лаборатория и образни изследвания.
Предназначен е за:
• Пациенти, които се нуждаят от лечение и поддържане при тежки нарушения в жизнено важните функции на организма за които са налице данни, че в непосредствен бъдещ период могат фатално да декомпенсират.
• Пациенти, които се нуждаят от интензивно наблюдение и проследяване на основните жизненоважни функции на организма.
• Пациенти в състояние на мозъчна смърт, обект на комплекс от диагностични и терапевтични методи за поддържане на донори за органна трансплантация.

 

д-р Андон Иванов Арабаджиев     
 
 
 
 
   
       
     
   

 


За контакти:
• Телефон: (+359.78) 550261 вътрешен 278; 309

Прочетена 22302 пъти Последно променена в Сряда, 20 Юни 2018 10:28