money asklepiy

Петък, 20 Май 2011 10:59

Отделение по нервни болести

Оценете
(0 гласа)
Представяне възможностите на отделението:
Разположение
Централен корпус
Капацитет

 Отделениео разполага с 25 легла, 5 легла интензивен сектор, нервни болести- 18, дългосрочни грижи- 1, рехабилитация- 1.

Битовите условия са много добри. Отделението разполага с ВИП стая, телевизор и санитарен възел.

Профил
 
• Отделението е специализирано в лечение на заболявания на периферната и централната НС: епилепсия, множествена склероза, паркинсонизъм, миастения, мозъчно съдова болест - остра и хронична форма, дегенеративни неврологични заболявания, заболявания на периферната НС /радикулити, плексити, полиневропатии/, възпалителни заболявания на централна и периферна нервна система, неврози.
• Към отделението е разкрита неврофизиологична лаборатория, в която се извършват електромиографии,елекроенцефалографии и доплерова сонография.
• Неврологичното отделение, в кооперация с другите звена на МБАЛ осигурява:
- своевременна диагностика, включително с компютърна томография
- лечение /включително интензивно лечение и реанимация в обособен сектор/
- ранна рехабилитация на болни с остри разстройства на мозъчното кръвообращение - инсулти
- диагностика и лечение на прояви на хронична мозъчно-съдова болест - епилепсия, паркинсонизъм, мултиинфарктна енцефалопатия
- високоспециализирани изследвания - електроенцефалография, електромиография и доплерова сонография. 
 

 

д-р Александър Асенов Антимов

Неврол. нач. отд.
     
     
     
     
     
     
Aпаратура

 • Отделението разполага със съвременна апаратура за диагностика и лечение на широк кръг заболявания:
- доплерова сонография;
- електроенцефалография;
- образна диагностика /вкл. аксиална компютърна томография на главен и гръбначен мозък, ултразвукова диагностика/;
- модерни електрокардиографи - 6 канални

 

 
За контакти:
• Телефон: (+359.78) 550261 вътрешен 367; 370;
Прочетена 18100 пъти Последно променена в Сряда, 20 Юни 2018 10:51