За връзка с нас:

Телефон: 0878 470 850
Имейл: mbal_kn (at) abv.bg
2500, гр. Кюстендил,
Площад "17 януари" № 1;

Open menu
in ОП - Събиране на оферти чрез обява

МБАЛ "Д-р Никола Василиев" АД, гр Кюстендил обявява процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана за доставка на медицинско оборудване за нуждите на отделение по кардиология и отделение хирургични болести- урологичен сектор