За връзка с нас:

Телефон: 0878 470 850
Имейл: mbal_kn (at) abv.bg
2500, гр. Кюстендил,
Площад "17 януари" № 1;

Open menu
in Хирургия

За контакти в МБАЛ:• Телефон: 0878 470 850 лекари 216

in Хирургия

За контакти в МБАЛ:• Телефон: 0878 470 850 лекари 216

Специализирана медицинска практика -
Медицинскицентър Д-р Никола Василиев
Област: Кюстендил, Община: КЮСТЕНДИЛ, Населено място: ГР.КЮСТЕНДИЛ
Адрес: ул. Яворов 6 кабинети 98, 99, 211 и 219
Област: Кюстендил, Община: КЮСТЕНДИЛ, Населено място: ГР.КЮСТЕНДИЛ
Адрес: пл. 17-ти януари 1

Управител: РУМЯНА ИВАНОВА ВАСЕВА
Телефон: 078/55-02-61 /407

1. Генчо Живков Златанов - Хирургия
2. ЛЮДМИЛ СТОЯНОВ СПАСОВ - Хирургия

in Хирургия

За контакти в МБАЛ:• Телефон: 0878 470 850 лекари 216

in Хирургия

За контакти в МБАЛ:• Телефон: 0878 470 850 лекари 216

in Хирургия

За контакти в МБАЛ:• Телефон: 0878 470 850 лекари 216

Специализирана медицинска практика -
Медицински Център МЕДИ СИТИ
Област: Кюстендил, Община: КЮСТЕНДИЛ, Населено място: ГР.КЮСТЕНДИЛ
Адрес: ул.”Яворов” № 6, ет.2, кабинети №№ 2,123, 207, 214, 215, 216 и 230

Управител: ПЛАМЕН ПЕТКОВ ПЕТКОВ
Телефон: 0898479590

1. Кирчо Кирилов Костадинов - Хирургия

in Хирургия

За контакти в МБАЛ:• Телефон: 0878 470 850 началник отделение 210, лекари 216

Специализирана медицинска практика -
Медицинскицентър Д-р Никола Василиев

Област: Кюстендил, Община: КЮСТЕНДИЛ, Населено място: ГР.КЮСТЕНДИЛ
Адрес: ул. Яворов 6 кабинети 98, 99, 211 и 219

Област: Кюстендил, Община: КЮСТЕНДИЛ, Населено място: ГР.КЮСТЕНДИЛ
Адрес: пл. 17-ти януари 1

Управител: РУМЯНА ИВАНОВА ВАСЕВА
Телефон: 078/55-02-61 /407

1. Генчо Живков Златанов - Хирургия
2. ЛЮДМИЛ СТОЯНОВ СПАСОВ - Хирургия