money asklepiy

Неонатология

Неонатология (4)

Специалност - ДБ и Неонатолигия

За контакти в МБАЛ:• Телефон: (+359.78) 550261  лекари 240

Вторник, 14 Юли 2015 15:40

Д-р Мая Кирилова Димитрова

Написана от

Специалност - ДБ

За контакти в МБАЛ:• Телефон: (+359.78) 550261  лекари 240

За контакти в МБАЛ:• Телефон: (+359.78) 550261  лекари 240

Вторник, 14 Юли 2015 15:41

Д-р Христо Христов Хаджиев

Написана от

За контакти в МБАЛ:• Телефон: (+359.78) 550261  лекари 240