За връзка с нас:

Телефон: 0878 470 850
Имейл: mbal_kn (at) abv.bg
2500, гр. Кюстендил,
Площад "17 януари" № 1;

Open menu
in Неврологични болести

Специалност - Неврологични болести
За контакти в МБАЛ:• Телефон: 0878 470 850 началник отделение 367 лекари 370 интезивен сектор 346

Специализирана медицинска практика -
Д-Р АЛЕКСАНДЪР АСЕНОВ АНТИМОВ
Област: Кюстендил, Община: КЮСТЕНДИЛ, Населено място: ГР.КЮСТЕНДИЛ
Адрес: ул. „Христо Ботев” № 109, вх.А, ап.2
Управител: АЛЕКСАНДЪР АСЕНОВ АНТИМОВ
Телефон: 078/53-33-29,0885118277

1. Александър Асенов Антимов - Нервни болести

in Неврологични болести

Специалност - Неврологични болести

За контакти в МБАЛ:• Телефон: 0878 470 850 лекари 370 интезивен сектор 346

Специализирана медицинска практика -
ГПСМП НЕВРОМЕД ООД
Област: Кюстендил, Община: КЮСТЕНДИЛ, Населено място: ГР.КЮСТЕНДИЛ
Адрес: ул.”Яворов” №6 к-ти 225 и 114
Управител: ЛИЛИЯ ГЕОРГИЕВА ЧИНГАРСКА
Телефон: 0896815464

1. Емил Николаев Николов - Нервни болести
2. Лилия Георгиева Чингарска - Нервни болести
3. Невена Людмилова Станоева - Нервни болести

in Неврологични болести

Специалност - Неврологични болести, ФКР

За контакти в МБАЛ:• Телефон: 0878 470 850  лекари 370 интезивен сектор 346

in Неврологични болести

Специалност - Неврологични болести
За контакти в МБАЛ:• Телефон: 0878 470 850 лекари 370 интезивен сектор 346

Специализирана медицинска практика -
ГПСМП НЕВРОМЕД ООД
Област: Кюстендил, Община: КЮСТЕНДИЛ, Населено място: ГР.КЮСТЕНДИЛ
Адрес: ул.”Яворов” №6 к-ти 225 и 114
Управител: ЛИЛИЯ ГЕОРГИЕВА ЧИНГАРСКА
Телефон: 0896815464

1. Емил Николаев Николов - Нервни болести
2. Лилия Георгиева Чингарска - Нервни болести
3. Невена Людмилова Станоева - Нервни болести

in Неврологични болести

Специалност - Неврологични болести
За контакти в МБАЛ:• Телефон: 0878 470 850 лекари 370 интезивен сектор 346

Специализирана медицинска практика -
Медицински център Евромед
Област: Кюстендил, Община: КЮСТЕНДИЛ, Населено място: ГР.КЮСТЕНДИЛ
Адрес: ул. Яворов 6 ет.1
Управител: ЙОРДАН БОРИСОВ КРУМОВ
Телефон: 078/970274

1. Борис Славчов Жабински - Нервни болести

in Неврологични болести

Специалност - Неврологични болести

За контакти в МБАЛ:• Телефон: 0878 470 850  лекари 370 интезивен сектор 346