За връзка с нас:

Телефон: 0878 470 850
Имейл: mbal_kn (at) abv.bg
2500, гр. Кюстендил,
Площад "17 януари" № 1;

Open menu
in Лекари - специализанти

МБАЛ “Д-р Н. Василиев” АД – гр. Кюстендил на основание чл. 47, ал. 2, т. 1 буква „а“ и чл. 47б от Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването обявява конкурс за длъжността “Лекар - специализант” с база на обучение гр. Кюстендил.