money asklepiy

Вътрешни болести

Вътрешни болести (13)

Понеделник, 30 Май 2011 12:57

д-р Мариана Иванова Гелинска - старши ординатор

Написана от

За контакти в МБАЛ:• Телефон: (+359.78) 550261 вътрешен 310

Понеделник, 30 Май 2011 12:58

д-р Валери Георгиев Зарев - ординатор

Написана от

За контакти в МБАЛ:• Телефон: (+359.78) 550261 вътрешен 310

 

Специализирана медицинска практика -

Област: Кюстендил, Община: КЮСТЕНДИЛ, Населено място: ГР.КЮСТЕНДИЛ
Адрес: ул. „Яворов” № 2, к-т 222

Управител: ВАЛЕРИ ГЕОРГИЕВ ЗАРЕВ

Телефон: 0888 50 50 89

За контакти в МБАЛ:• Телефон: (+359.78) 550261 вътрешен 300; 55-02-41

Специализирана медицинска практика -

Област: Кюстендил, Община: КЮСТЕНДИЛ, Населено място: ГР.КЮСТЕНДИЛ
Адрес: ул.”Яворов” №6, ет.1, к-т 125

Управител: АЛЕКСАНДЪР СТЕФАНОВ ВЕЛИЧКОВ

Телефон: 0898272261
Понеделник, 30 Май 2011 13:08

д-р Пламен Петков Петков - ординатор

Написана от

За контакти в МБАЛ:• Телефон: (+359.78) 550261 вътрешен 310

 

Специализирана медицинска практика -

Медицинскицентър Д-р Никола Василиев

Област: Кюстендил, Община: КЮСТЕНДИЛ, Населено място: ГР.КЮСТЕНДИЛ
Адрес: ул. Яворов 6 кабинети 98, 99, 211 и 219

Област: Кюстендил, Община: КЮСТЕНДИЛ, Населено място: ГР.КЮСТЕНДИЛ
Адрес: пл. 17-ти януари 1

Управител: РУМЯНА ИВАНОВА ВАСЕВА

Телефон: 078/55-02-61 /407

1. Пламен Петков Петков - Гастроентерология

 

Медицински Център МЕДИ СИТИ

Област: Кюстендил, Община: КЮСТЕНДИЛ, Населено място: ГР.КЮСТЕНДИЛ
Адрес: ул.”Яворов” № 6, ет.2, кабинети №№ 2,123, 207, 214, 215, 216 и 230

Управител: ПЛАМЕН ПЕТКОВ ПЕТКОВ

Телефон: 0898479590

1. Георги Стамов Атанасов - Гастроентерология
2. Мая Борисова Барова - Гастроентерология
3. Пламен Петков Петков - Гастроентерология

 

 

Понеделник, 30 Май 2011 12:59

д-р Георги Стамов Атанасов -ординатор

Написана от

За контакти в МБАЛ:• Телефон: (+359.78) 550261 вътрешен 310

 

Специализирана медицинска практика -

Медицински Център МЕДИ СИТИ

Област: Кюстендил, Община: КЮСТЕНДИЛ, Населено място: ГР.КЮСТЕНДИЛ
Адрес: ул.”Яворов” № 6, ет.2, кабинети №№ 2,123, 207, 214, 215, 216 и 230

Управител: ПЛАМЕН ПЕТКОВ ПЕТКОВ

Телефон: 0898479590

1. Георги Стамов Атанасов - Гастроентерология
2. Мая Борисова Барова - Гастроентерология
3. Пламен Петков Петков - Гастроентерология
Понеделник, 30 Май 2011 13:00

д-р Людмил Атанасов Попатанасов - ординатор

Написана от

За контакти в МБАЛ:• Телефон: (+359.78) 550261 вътрешен 310

 

Специализирана медицинска практика -

Д-р Людмил Атанасов Попатанасов

Област: Кюстендил, Община: КЮСТЕНДИЛ, Населено място: ГР.КЮСТЕНДИЛ
Адрес: бул.”България” №6, вх.Б, ет.2 ап.10

Управител: ЛЮДМИЛ АТАНАСОВ ПОПАТАНАСОВ

Телефон: 0889/34 38 35

1. Людмил Атанасов Попатанасов - Ендокринология и болести на обмяната

 

 

Понеделник, 30 Май 2011 15:01

д-р Мая Борисова Барова - началник отделение

Написана от

За контакти в МБАЛ:• Телефон: (+359.78) 550261 вътрешен 310

 

Специализирана медицинска практика -

Медицински Център МЕДИ СИТИ

Област: Кюстендил, Община: КЮСТЕНДИЛ, Населено място: ГР.КЮСТЕНДИЛ
Адрес: ул.”Яворов” № 6, ет.2, кабинети №№ 2,123, 207, 214, 215, 216 и 230

Управител: ПЛАМЕН ПЕТКОВ ПЕТКОВ

Телефон: 0898479590

1. Георги Стамов Атанасов - Гастроентерология
2. Мая Борисова Барова - Гастроентерология
3. Пламен Петков Петков - Гастроентерология
Понеделник, 30 Май 2011 13:02

д-р Радка Благоева Кадийска -ординатор

Написана от

За контакти в МБАЛ:• Телефон: (+359.78) 550261 вътрешен 310

 

Специализирана медицинска практика -

Медицинскицентър Д-р Никола Василиев

Област: Кюстендил, Община: КЮСТЕНДИЛ, Населено място: ГР.КЮСТЕНДИЛ
Адрес: ул. Яворов 6 кабинети 98, 99, 211 и 219

Област: Кюстендил, Община: КЮСТЕНДИЛ, Населено място: ГР.КЮСТЕНДИЛ
Адрес: пл. 17-ти януари 1

Управител: РУМЯНА ИВАНОВА ВАСЕВА

Телефон: 078/55-02-61 /407

1. Радка Благоева Кадийска - Нефрология
Вторник, 14 Юли 2015 15:21

Д-р Яна Гр. Седянкова - Карабаджакова

Написана от

Специалност - Вътрешни болести

За контакти в МБАЛ:• Телефон: (+359.78) 550261 вътрешен 250; лекари 310

 

Понеделник, 30 Май 2011 13:04

д-р Вихра Методиева Иванова - ординатор

Написана от

За контакти в МБАЛ:• Телефон: (+359.78) 550261 вътрешен 310