money asklepiy

Акушерство и гинекология

Акушерство и гинекология (7)

Понеделник, 30 Май 2011 12:51

д-р Валери Томов Янев - Началник отделение

Написана от

Специалност - АГ

За контакти в МБАЛ:• Телефон: (+359.78) 550261 вътрешен 235; 229; родилна зала - 236

 

Специализирана медицинска практика -

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ТЕС МЕДИКАЛ ООД

Област: Кюстендил, Община: КЮСТЕНДИЛ, Населено място: ГР.КЮСТЕНДИЛ
Адрес: „Цар Освободител” № 210,ет.1,вх.Б

Област: Кюстендил, Община: КЮСТЕНДИЛ, Населено място: ГР.КЮСТЕНДИЛ
Адрес: ул. Яворов 6, к-ти 111, 112, 113, 117, 221

Управител: ТЕОДОР МИЛЧОВ АЛЕКСАНДРОВ

Телефон: 0898578887

1. Валери Томов Янев - Акушерство и гинекология и репродуктивна медицина
Понеделник, 30 Май 2011 12:48

д-р Катя Генчова Рангелова - старши ординатор

Написана от

Специалност - АГ

За контакти в МБАЛ:• Телефон: (+359.78) 550261 вътрешен 235; 229; родилна зала - 236

 

Специализирана медицинска практика -

Медицински център Евромед

Област: Кюстендил, Община: КЮСТЕНДИЛ, Населено място: ГР.КЮСТЕНДИЛ
Адрес: ул. Яворов 6 ет.1

Управител: ЙОРДАН БОРИСОВ КРУМОВ

Телефон: 078/970274

1. Ерик Станиславов Русецки - Акушерство и гинекология и репродуктивна медицина
2. Катя Генчова Рангелова - Акушерство и гинекология и репродуктивна медицина
3. Христо Любенов Караканов - Акушерство и гинекология и репродуктивна медицина
Понеделник, 23 Май 2011 19:42

д-р Христо Любенов Караканов

Написана от

Христо Любенов Караканов - Акушерство и гинекология и репродуктивна медицина, УИН код: 1100000546


Завършил е медицина през 1983 г. в МА-София. През 1988 г. придобива специалност „Гинекология".
Преминал е квалификационни курсове по ехография и мониториране на плода, колпоскопия и деструктивно лечение при предракови състояния на шийката на матката, урогинекология, онкогинекология, стандартна гинекологична хирургия.

За контакти в МБАЛ:• Телефон: (+359.78) 550261 вътрешен 235; 229; родилна зала - 236

Индивидуални консултации:

Специализирана медицинска практика - Медицински център Евромед с Управител:    ЙОРДАН БОРИСОВ КРУМОВ
Област: Кюстендил, Община: КЮСТЕНДИЛ, Населено място: ГР.КЮСТЕНДИЛ
Адрес:    Диагностично консултативен център - ул. Яворов 6 ет.1
Телефон:     078/970274
 

5. Медицински център Евромед

Description: http://services.nhif.bg/NZOK_References/adf/images/t.gif

Област:

Кюстендил,

Община:

КЮСТЕНДИЛ,

Населено място:

ГР.КЮСТЕНДИЛ

 

Адрес:

ул. Яворов 6 ет.1

Description: http://services.nhif.bg/NZOK_References/adf/images/t.gif

Description: http://services.nhif.bg/NZOK_References/adf/images/t.gif

Управител:

ЙОРДАН БОРИСОВ КРУМОВ

Description: http://services.nhif.bg/NZOK_References/adf/images/t.gif

Телефон:

078/970274

Description: http://services.nhif.bg/NZOK_References/adf/images/t.gif

1. Ерик Станиславов Русецки - Акушерство и гинекология и репродуктивна медицина

 

2. Катя Генчова Рангелова - Акушерство и гинекология и репродуктивна медицина

 

3. Христо Любенов Караканов - Акушерство и гинекология и репродуктивна медицина

Понеделник, 30 Май 2011 12:50

д-р Емил Боянов Давидков - ординатор

Написана от

Специалност - АГ

За контакти в МБАЛ:• Телефон: (+359.78) 550261 вътрешен 235; 229; родилна зала - 236

 

Специализирана медицинска практика -

ЕТ Д-Р ЕМИЛ ДАВИДКОВ

Област: Кюстендил, Община: КЮСТЕНДИЛ, Населено място: ГР.КЮСТЕНДИЛ
Адрес: ул. „Яворов” № 9 к-т 203 и 204

Управител: ЕМИЛ БОЯНОВ ДАВИДКОВ

Телефон: 0898/ 234 565

1. Емил Боянов Давидков - Акушерство и гинекология и репродуктивна медицина
Понеделник, 30 Май 2011 12:52

д-р Димитринка Илиева Стоилкова - ординатор

Написана от

Специалност - АГ

За контакти в МБАЛ:• Телефон: (+359.78) 550261 вътрешен 235; 229; родилна зала - 236

 

Специализирана медицинска практика -

ЕТ Д-Р ДИМИТРИНА СТОИЛКОВА-ИВАНОВА

Област: Кюстендил, Община: КЮСТЕНДИЛ, Населено място: ГР.КЮСТЕНДИЛ
Адрес: ул. „Гороцветна” № 60, вх. А, ет. 2

Управител: ДИМИТРИНА ИЛИЕВА СТОИЛКОВА-ИВАНОВА

Телефон: 0887710708

1. Димитрина Илиева Стоилкова-Иванова - Акушерство и гинекология и репродуктивна медицина
Вторник, 14 Юли 2015 15:07

Д-р Ерик Станиславов Русецки

Написана от

Специалност - АГ

За контакти в МБАЛ:• Телефон: (+359.78) 550261 вътрешен 235; 229; родилна зала - 236

 

МЦ ЕВРОМЕД 2010 ЕООД

Област:  Кюстендил,  Община:  КЮСТЕНДИЛ,  Населено място:  ГР.КЮСТЕНДИЛ
Адрес:  ул.Яворов 6, каб.10, 103, 105 и 107

Управител:  ЙОРДАН БОРИСОВ КРУМОВ

Телефон:  078/55-11-33

1. Ерик Станиславов Русецки - Акушерство и гинекология и репродуктивна медицина
2. Катя Генчова Рангелова - Акушерство и гинекология и репродуктивна медицина
3. Христо Любенов Караканов - Акушерство и гинекология и репродуктивна медицина
Вторник, 14 Юли 2015 15:11

Д-р Маргарита Истилиянова Вангелова

Написана от

Специалност - АГ

За контакти в МБАЛ:• Телефон: (+359.78) 550261 вътрешен 235; 229; родилна зала - 236

 

ЕТ Д-Р МАРГАРИТА ИСТАЛИЯНОВА

Област:  Кюстендил,  Община:  КЮСТЕНДИЛ,  Населено място:  ГР.КЮСТЕНДИЛ
Адрес:  ул. „Иларион Ловчански” №34

Управител:  МАРГАРИТА ИСТАЛИЯНОВА ВАНГЕЛОВА

Телефон:  0890323311,078/52-84-96

1. Маргарита Исталиянова Вангелова - Акушерство и гинекология и репродуктивна медицина