За връзка с нас:

Телефон: 0878 470 850
Имейл: mbal_kn (at) abv.bg
2500, гр. Кюстендил,
Площад "17 януари" № 1;

Open menu

д-р Татяна Иванова Нейкова - Петкова ст. орд. / нач. ан. с-р

in О А И Л

Специалност - АР

За контакти в МБАЛ:• Телефон: 0878 470 850 началник отделение и лекари 278