money asklepiy

МБАЛ Кюстендил

 

Вижте повече

Кюстендил - древен лечебен град

МБАЛ “Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИЕВ се явява последовател на историческото минало,
в което град Кюстендил е бил храм и лечебница на Асклепий – бог – лечител по древногръцката митология.

Вижте повече

Д-р Никола Василиев

Д-р Никола Василиев - патрон на МБАЛ гр. Кюстендил.
Още е в паметта на по-възрастните кюстендилци като един много добър, способен, добронамерен и отзивчив лекар и скромен човек.

Вижте повече

Сигнали за корупция

Сигнали за корупция могат да бъдат подавани на следния интернет адрес:
Комисията по превенция и противодействие на корупцията
както и на следните телефони на РЗИ гр. Кюстендил: 078/55-24-51;  078/55-24-53.

Здравен статус

Тук Вие можете да направите справка за здравноосигурителния си статус.
Услугата дава възможност за търсене по ЕГН или ЛНЧ (Сл.номер):
Справка за здравноосигурителния статус

Важни връзки

Подбрахме за ВасПодбрахме за Вас

Интернет адреси с важна и полезна информация, в помощ на нашите пациенти, служители и партньори.

За дарения

Сметки за набиране на дарения за болницата:Сметки за набиране на дарения:

МБАЛ 'Д-р Никола Василиев' АД
IBAN: BG68SOMB91301048570103
IBAN: BG78FINV91501317429442

Добре дошли в сайта на МБАЛ - Кюстендил

Болницата е регистрирана като акционерно дружество - Наименование: МБАЛ "Д-р Никола Василиев" АД; Седалище: гр. Кюстендил; Адрес на управление: Площад "17 януари" № 1.

Притежава разрешение, издадено от Министъра на здравеопазването за осъществяване на следните лечебни дейности:

диагностика и лечение на заболявания, диагностика и консултации, родилна помощ, рехабилитация, медико- козметични услуги, клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура, съгласно действащото в страната законодателство по следните основни медицински специалности:

вътрешни болести, гастроентерология, ендокринология и болести на обмяната, кардиология, клинична хематология, алергология, нефрология, ревматология, хирургия,  урология, анестезиология и интензивно лечение, ортопедия и травматология, акушерство и гинекология, неонатология, детски болести, нервни болести, кожни и венерически, очни, УНГ- болести, психиатрия, пневмология и фтизиатрия, клинична лаборатория, микробиология, анатомия, хистология и цитология, паразитология, образна диагностика, физикална и рехабилитационна медицина, обща и клинична патология, съдебна медицина, трансфузионна хематология.

Информация за пациенти

Уважаеми пациенти,

В рубриката „За Вас пациенти”  предлагаме различни материали, относно  правата и задълженията Ви, както и предоставяни възможности от лечебното заведение. Тук Вие може да намерите:

  • Клинични пътеки;
  • Медицинските стандарти;
  • Лица освободени от потребителска такса – чл.37 ал.3 от ЗЗО;
  • ЗЗО - чл.109;
  • Ценоразпис на МБАЛ „д-р Н. Василев” Кюстендил - обща част;
  • НЗОК не заплаща;
  • Цени за избор на лекар-екип от медицински специалисти.

Заявление за избор на лекар-екип от медицински специалист.

Информация за партньори

Успешното реализиране на дейностите на нашето лечебно заведение  е  немислимо без съвместната работа с  редица специализирани фирни. Макар и не основна тяхната дейност е необходима.С обединени усилия заедно  решаваме ежедневни задачи и затова те са наши партньори в работата. Ето защо в тази рубрика Вие ще намерите:

Периодично ръководството на МБАЛ - Кюстендил провежда процедури, относно:
Доставка на ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ за нуждите на "МБАЛ
Доставка на МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ
Извършване на ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ за нуждите на МБАЛ

ОБЯВИ

За работещите в МБАЛ

За всички, който се интересуват от МБАЛ – Кюстендил

В настоящата рубрика своевременно ще бъде публикува актуална информация за:

  • Свободни работни места;
  • Обявени конкурси за заемане на определени длъжности;
  • Обобщени данни за постигнати резултати в дейността на лечебното заведение.

Съобщения.

Полезна информация

Тук ще намерите информация как да се ориентирате в болницата при първото си посещение, как да се запишете за преглед, как става приемът в болницата и как се покриват разходите за медицински услуги.