money asklepiy

О А И Л

О А И Л (8)

Понеделник, 30 Май 2011 13:57

д-р Андон Иванов Арабаджиев началник отделение

Написана от

Специалност - АИЛ

За контакти в МБАЛ:• Телефон: (+359.78) 550261  началник отделение и лекари 278

Специалност - АР

За контакти в МБАЛ:• Телефон: (+359.78) 550261  началник отделение и лекари 278

Понеделник, 30 Май 2011 14:08

д-р Емилия Александрова Стоянова - ординатор

Написана от

Специалност - АР

За контакти в МБАЛ:• Телефон: (+359.78) 550261 лекари 278

Понеделник, 30 Май 2011 14:07

д-р Димитър Иванов Димитров - ординатор

Написана от

Специалност - АИЛ

За контакти в МБАЛ:• Телефон: (+359.78) 550261 лекари 278

Понеделник, 30 Май 2011 14:07

д-р Албена Иванова Рапатинска - ординатор ан.с-р

Написана от

За контакти в МБАЛ:• Телефон: (+359.78) 550261 лекари 278

Вторник, 14 Юли 2015 15:43

Д-р Мирослав Андонов

Написана от

Специалност - АИЛ

За контакти в МБАЛ:• Телефон: (+359.78) 550261 лекари 278

Вторник, 14 Юли 2015 15:43

Д-р Весела Тодорова Бикова

Написана от

Специалност - АР

За контакти в МБАЛ:• Телефон: (+359.78) 550261 лекари 278

Вторник, 14 Юли 2015 15:44

Д-р Борослав Николаев Янчовски

Написана от

За контакти в МБАЛ:• Телефон: (+359.78) 550261 лекари 278