За връзка с нас:

Телефон: 0878 470 850
Имейл: mbal_kn (at) abv.bg
2500, гр. Кюстендил,
Площад "17 януари" № 1;

Open menu
in О А И Л

Специалност - АИЛ

За контакти в МБАЛ:• Телефон: 0878 470 850 лекари 278

in О А И Л

Специалност - АР

За контакти в МБАЛ:• Телефон: 0878 470 850 лекари 278

in О А И Л

За контакти в МБАЛ:• Телефон: 0878 470 850 лекари 278

in О А И Л

Специалност - АИЛ

За контакти в МБАЛ:• Телефон: 0878 470 850 лекари 278

in О А И Л

Специалност - АР

За контакти в МБАЛ:• Телефон: 0878 470 850 началник отделение и лекари 278

in О А И Л

Специалност - АИЛ

За контакти в МБАЛ:• Телефон: 0878 470 850 началник отделение и лекари 278