money asklepiy

Отделения без легла

Отделения без легла (4)

Петък, 20 Май 2011 11:27

Отделение по образна диагностика

Написана от
Представяне възможностите на отделението:
Разположение
Централен корпус
Капацитет
Отделение за образна диагностика разполага с 6 зали, оборудвани със съвременна апаратура.
Профил

• Извършват се:
- конвенционални рентгенови изследвания /нативни и контрастни изследвания на всички органи и системи/
- компютър-томографска диагностика /скенер на глава, скелет и цяло тяло/.
• Резултатите от изследванията се дават на пациентите същия ден, в рамките на три часа.

 

д-р Борислав Александров Борисов образна диагностика нач.отд.
 
     
Aпаратура

• Отделението е оборудвано със съвременна медицинска апаратура:
Компютърен томограф "Fiker - Marconi"

Мамограф Mamodiagnost Logia

Рентгенографски апарат TYR800 -3 Moviplan

Рентгенографски апарат TYR 8000 -1 Viromatic

 
За контакти:
• Телефон: (+359.78) 550261 вътрешен 331;
Петък, 20 Май 2011 11:56

Отделение по обща и клинична патология

Написана от
Представяне възможностите на отделението:
Разположение
Централен корпус - сутерена.
Капацитет
Image Отделение за клинична патология разполага с 3 зали, оборудвани със съвременна апаратура.Image
Профил
Image
• Извършва сe патологоанатомична и диагностична дейност
• Лекарите извършват:
- аутопсии
- диагностика на хистологични препарати /биопсии и некропсии/ и цитонамазки

 

д-р Росен Александров Спасов началник отд.
 

 

Aпаратура

• Отделението е оборудвано със съвременна медицинска апаратура.

За контакти:
• Телефон: (+359.78) 550261 вътрешен 374;
Петък, 20 Май 2011 12:56

Отделение съдебна медицина

Написана от
Представяне възможностите на отделението:
Разположение
Централен корпус
Капацитет
Отделение по съдебна медицинаразполага с 3 зали, оборудвани със съвременна апаратура.
Профил

• Прегледи за освидетелстване на живи лица по тяхно желание, пострадали при ПТП, злополуки, побой, изнасилване и други
• Изготвяне на съдебномедицински експертизи, по нареждане на следствие, прокуратура и предварителни производства
• Извършване на аутопсии на починали лица при ПТП, злополуки, убийства, нещастни случаи и други и изготвяне на съдебномедицински експертизи
• Лабораторни изследвания и съдебномедицински тестове

 

д- р Васил Иванов Николчев                 нач. отд.

 

Aпаратура

• Отделението е оборудвано със съвременна медицинска апаратура.

За контакти:
• Телефон: (+359.78) 550261 вътрешен 260;
Петък, 20 Май 2011 10:55

Отделение трансфузионна хематология

Написана от
Представяне възможностите на отделението:
Разположение
Централен корпус
 

Image
Профил
Image
• Основна дейност на Отделението е вземането,диагностиката, преработката и съхраняването на кръв и кръвни биопродукти, които се използват в ЛЗ на територията на Кюстендилски регион.
• За целта в структурата на центъра са изградени:
- Кръвовземане, осъществявано от два екипа - стационарен и подвижен, извършващ кръвовземане на територията на Кюстендилски регион.
- Лабораторно звено, състоящо се от три лаборатории:
- изосерологична - изследване на кръвни групи АВО и Rh на пациенти и граждани;
- контролна - изследване на кръвни групи АВО и Rh на дарена кръв;
- диагностична - изследвания за трансмисивни инфекции, туморни маркери, хормони и други
- Експедиция на кръв и кръвни биопродукти, които се използват в ЛЗ.Image

д-р Десислава Димитрова Илиева - Чивийска нач. отд.
 
 
Aпаратура

• Отделението разполага с нова, съвременна апаратура /имунологичен анализатор/ позволяваща дейност, съгласно изискванията на добрата производствена и лабораторна практика.

За контакти:
• Телефон: (+359.78) 550261 вътрешен 390; 319;