За връзка с нас:

Телефон: 0878 470 850
Имейл: mbal_kn (at) abv.bg
2500, гр. Кюстендил,
Площад "17 януари" № 1;

Open menu

МБАЛ – Кюстендил

in Slider Home

 

МБАЛ “Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИЕВ” АД гр. КЮСТЕНДИЛ

МБАЛ “Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИЕВ” АД гр. КЮСТЕНДИЛ осъществява болнична помощ, включваща следните лечебни дейности: диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична помощ, родилна помощ, рехабилитация, диагностика и консултации, поискани от лекар от друго лечебно заведение, вземане и експертиза на органи/откриване, установяване и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност/и предоставянето им за трансплантация, вземане, съхраняване, снабдяване с кръв и кръвни съставки, трансфузионен надзор, диспансеризация, клинични изпитвания на лекарствени продукти и медицински изделения, съгласно действащото в страната законодателство, учебна и научна дейност.медико- козметични услуги,
клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура.
Здравното заведение обслужва регион с население около 127 000 души
В МБАЛ "Д-р Никола Василиев" са обособени консултативно диагностичен блок - включващ 24 специализирани кабинета, 3 медико-диагностични лаборатории, 6 отделения без легла, 16 отделения с легла, административно стопански блок, болнична аптека и ТЕЛК.
От 2001 г. болницата работи по договор с Национална здравно осигурителна каса, разполага с персонал, притежаващ необходимата квалификация и медицинска апаратура.