За връзка с нас:

Телефон: 0878 470 850
Имейл: mbal_kn (at) abv.bg
2500, гр. Кюстендил,
Площад "17 януари" № 1;

Open menu

МБАЛ "Д-р Никола Василиев" АД, гр Кюстендил обявява процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана за "Денонощна въоръжена охрана и осигуряване на пропускателен режим" за нуждите на МБАЛ

in ОП - Архив

<p>документи изтегли от тук:<a href="/index.php/component/rokdownloads/?view=file&id=90:dokum-ohrana.doc">търг-охрана</a></p>
<p> </p>
<p><a title="http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9031867" href="http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9031867">http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9031867</a></p>