За връзка с нас:

Телефон: 0878 470 850
Имейл: mbal_kn (at) abv.bg
2500, гр. Кюстендил,
Площад "17 януари" № 1;

Open menu

МБАЛ "Д-р Никола Василиев" АД, гр Кюстендил обявява процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти ЧРЕЗ ОБЯВА ЗА „ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА АПАРАТ "AXIOM ARTIS DFC”

in ОП - Събиране на оферти чрез обява