За връзка с нас:

Телефон: 0878 470 850
Имейл: mbal_kn (at) abv.bg
2500, гр. Кюстендил,
Площад "17 януари" № 1;

Open menu

Диагностичен кабинет за ендоскопски изследвания на гастроинтест. тракт

in Диагностични кабинети

 В него се извършват неинвазивни и инвазивни изследвания на храносмилателната система с помощта на най-модерната дигитална апаратура и квалифицирани специалисти.Това осигурява точна,бърза и прецизна диагностика на заболяванията на стомашно-чревния тракт и коремните органи и извършване на биопсии и ендоскопски интервенции по време на изследването. В кабинета по гастроентерология се осъществяват фиброгастодуоденоскопии, папилотомии,ERCP/ендоскопска ретроградна холедохо-панкреатография/,даваща възможност за оценка на жлъчните и чернодробните канали и панкреаса,както и ехография на коремни органи.