За връзка с нас:

Телефон: 0878 470 850
Имейл: mbal_kn (at) abv.bg
2500, гр. Кюстендил,
Площад "17 януари" № 1;

Open menu

Отделение по анестезиология и интензивно лечение

in Стационар
 
Представяне възможностите на отделението:
Разположение
Централен корпус
Капацитет
Разполагаме с 10 легла.
Профил
• ОАИЛ осъществява дейностите "Кардиопулмонална ресусцитация" и "Интензивно лечение" и отговаря на изискванията в "Национален стандарт".
.• Отделението осигурява обезболяване, извършено от лекар - анестезиолог за всички оперативни специалности в болницата, включително за еднодневна хирургия.
• Предоперативната оценка и подготовката за анестезия се извършват в специализиран анестезиолгичен консултативен кабинет, който работи в тясна координация с други специалисти - консултанти - кардиолози, ендокринолози, невролози, педиатри, специалисти по клинична лаборатория и образни изследвания.
Предназначен е за:
• Пациенти, които се нуждаят от лечение и поддържане при тежки нарушения в жизнено важните функции на организма за които са налице данни, че в непосредствен бъдещ период могат фатално да декомпенсират.
• Пациенти, които се нуждаят от интензивно наблюдение и проследяване на основните жизненоважни функции на организма.
• Пациенти в състояние на мозъчна смърт, обект на комплекс от диагностични и терапевтични методи за поддържане на донори за органна трансплантация.

 

 

д-р Андон Иванов Арабаджиев       
       
       
       
       
       
       
       
       

 


За контакти:
• Телефон: 0878 470 850 вътрешен 278; 309