За връзка с нас:

Телефон: 0878 470 850
Имейл: mbal_kn (at) abv.bg
2500, гр. Кюстендил,
Площад "17 януари" № 1;

Open menu

Отделение по вътрешни болести

in Стационар

началник отделение д- р Мая Борисова Барова

 

 

 

   
   

Профил

• В отделението се лекуват болни с ендикринологични болести и  затлъстяване.

• Терапевтично отделение с нефрологичен профил провежда активно лечение на заболявания на отделителната система.
• Друга насоченост е гастроентерологията.
   

Aпаратура
• Отделението разполага със съвременна апаратура за диагностика и лечение на сърдечно-съдовите заболявания:

- фиброгастроскоп 

- фиброколноскоп

- системи за мониториране

- ехограф

   Отделението разполага с 35 легла, включващи"

- легла по гастроентерология -16

- легла по ендокринология и болести на обмяната -2

- легла по нефрология- 10

- легла по клинична хематология - 3

- легла по палиативни грижи -2

- легла за интензивни грижи - 1

- места за краткотраен престой - 1

 

 

За контакти: 
• Телефон: 0878 470 850 вътрешен 249;316;

 
   

Представяне възможнотите на отделението:
Разположение
Централен корпус
Капацитет
Отделение по Вътрешни болести разполага със 75 легла, в т.ч. 17 легла гастроентерологични 5 легла ендокринологични 16 легла терапевтични 5 легла интензивни кардиологични 17 легла ревматокардиологични 11 легла нефрологични и 5 хематологични. Битовите условия са много добри - стаи с по 2 - 4 легла. Отделението разполага с ВИП стая, телевизор и санитарен възел.
   
Профил
• Отделението има обособен кардиологичен сектор.
• В отделението се лекуват болни с ендикринологични болести и  затлъстяване.
• Терапевтично отделение с нефрологичен профил провежда активно лечение на заболявания на отделителната система.
• Друга насоченост е гастроентерологията.
   
Специалисти
• На разположение в отделението е екип от:
д-р Александър Благоев Кадийски ВБ - 01,06,1995г Кард.- 01,06,2002г
д-р Мариана Иванова Гелинска ВБ - 01,06,1987г Кл.хем.- 01,06,1994г
д-р Станимир Йорданов Генов ВБ - 1974г РК - 01,06,1978г
д-р Валери Георгиев Зарев ВБ - 01,01,1990г Кард.- 01,01,1992г
д-р Александър Стефанов Величков ВБ кл.о. - 1990г Кард.- 01,01,1992г
д-р Пламен Петков Петков ВБ - 01,01,1991г ГЕ - 01,01,1995г
д-р Георги Стамов Атанасов ВБ - 01,01,1984г ГЕ - 01,01,1988г
д-р Людмил Атанасов Попатанасов ВБ - 01,06,1992г ЕК - 01,01,1997г
д-р Мая Борисова Барова ВБ - 01,06,1990г ГЕ - 01,01,1994г
д-р Радка Благоева Кадийска ВБ - 01,01,1992г НФР - 01,01,1995г
д-р Елза Антонова Ченгелиева ВБ - 01,06,1993г ЕК - 01,06,1997г
д-р Гергана Иванова Ценова ВБ-01,01,1999г
д-р Вихра Методиева Иванова Спешна мед.-01,01,2002г
д-р Камелия Сим. Григорова
Aпаратура
• Отделението разполага със съвременна апаратура за диагностика и лечение на сърдечно-съдовите заболявания:
- 8 монитора
- холтер ЕКГ система
- модерни електрокардиографи - 6 канални
- временни кардиостимулатори
- ехограф с доплер
- велоергометър
- фиброгастроскоп
- фиброколноскоп
- системи за мониториране
 
   
 • По договор със НЗОК изпълняваме следните клинични пътеки:
  ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ
    Цена в лв.
26 Заболявания на горния гастроинтестинален тракт 600
27 Интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт с неголям обем и сложност 120
28 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестинален тракт 800
29 Болест на Крон и улцерозен колит 998
30 Заболявания на тънкото и дебелото черво 604
31 Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт 579
33 Заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума 1  000
34 Декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) 938
36 Хронични чернодробни заболявания 699

КАРДИОЛОГИЯ
     
47.1 Нестабилна форма на ангина пекторис /остър миокарден инфаркт без ST елевация инвазивно изследване и/или интервенционално лечение с насочванв за ранна коронарография и болничен престой до 1 ден 120
47.2 Нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без ST елевация без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение без насочване за ранна коронарография и минимален болничен престой3 дни 330
50 Остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с фибринолитик 2 750 
52 Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3 и 4 ф. Клас без механична вентилация 420
53 Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3 и 4 ф. клас с механична вентилация 1 100
54 Инфекциозен ендокардит  2 420
55 Заболявания на миокарда и перикарда 462
56 Ритъмни и проводни нарушения 345
59 Белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик 700
60 Белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик 2 481
нефрология

 

   
61 Остър и обострен хроничен пиелонефрит 420
66 Остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години 883
68 Хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години 330
74        Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика              116
белодробни заболявания

 

    
90 Хронична обструктивна белодробна болест—остра екзацербация 350
91 Бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна възраст 410
99 Декомпенсирана хронична дихател на недостатъчност при болести на дихателната система при лица над 18 години 528
   
   
   
ЕНДОКРИНОЛОГИЯ
104 Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години 497
ХЕМАТОЛОГИЯ
253 Хеморагични диатези. Анемии                                                                                                                               665

ДРУГИ
297 Палиативни грижи при онкологично болни 53 ле на ден


   


За контакти:
• Телефон: (+359.78) 550261 вътрешен 249;316;

Представяне възможнотите на отделението:
Разположение
Централен корпус
Капацитет
Отделение по Вътрешни болести разполага със 75 легла, в т.ч. 17 легла гастроентерологични 5 легла ендокринологични 16 легла терапевтични 5 легла интензивни кардиологични 17 легла ревматокардиологични 11 легла нефрологични и 5 хематологични. Битовите условия са много добри - стаи с по 2 - 4 легла. Отделението разполага с ВИП стая, телевизор и санитарен възел.
   
Профил
• Отделението има обособен кардиологичен сектор.
• В отделението се лекуват болни с ендикринологични болести и  затлъстяване.
• Терапевтично отделение с нефрологичен профил провежда активно лечение на заболявания на отделителната система.
• Друга насоченост е гастроентерологията.
   
Специалисти
• На разположение в отделението е екип от:
д-р Александър Благоев Кадийски ВБ - 01,06,1995г Кард.- 01,06,2002г
д-р Мариана Иванова Гелинска ВБ - 01,06,1987г Кл.хем.- 01,06,1994г
д-р Станимир Йорданов Генов ВБ - 1974г РК - 01,06,1978г
д-р Валери Георгиев Зарев ВБ - 01,01,1990г Кард.- 01,01,1992г
д-р Александър Стефанов Величков ВБ кл.о. - 1990г Кард.- 01,01,1992г
д-р Пламен Петков Петков ВБ - 01,01,1991г ГЕ - 01,01,1995г
д-р Георги Стамов Атанасов ВБ - 01,01,1984г ГЕ - 01,01,1988г
д-р Людмил Атанасов Попатанасов ВБ - 01,06,1992г ЕК - 01,01,1997г
д-р Мая Борисова Барова ВБ - 01,06,1990г ГЕ - 01,01,1994г
д-р Радка Благоева Кадийска ВБ - 01,01,1992г НФР - 01,01,1995г
д-р Елза Антонова Ченгелиева ВБ - 01,06,1993г ЕК - 01,06,1997г
д-р Гергана Иванова Ценова ВБ-01,01,1999г
д-р Вихра Методиева Иванова Спешна мед.-01,01,2002г
д-р Камелия Сим. Григорова
д-р Камелия Сим. Григорова
Aпаратура
• Отделението разполага със съвременна апаратура за диагностика и лечение на сърдечно-съдовите заболявания:
- 8 монитора
- холтер ЕКГ система
- модерни електрокардиографи - 6 канални
- временни кардиостимулатори
- ехограф с доплер
- велоергометър
- фиброгастроскоп
- фиброколноскоп
- системи за мониториране
 
   
 • По договор със НЗОК изпълняваме следните клинични пътеки:
  ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ
    Цена в лв.
26 Заболявания на горния гастроинтестинален тракт 600
27 Интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт с неголям обем и сложност 120
28 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестинален тракт 800
29 Болест на Крон и улцерозен колит 998
30 Заболявания на тънкото и дебелото черво 604
31 Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт 579
33 Заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума 1  000
34 Декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) 938
36 Хронични чернодробни заболявания 699

КАРДИОЛОГИЯ
     
47.1 Нестабилна форма на ангина пекторис /остър миокарден инфаркт без ST елевация инвазивно изследване и/или интервенционално лечение с насочванв за ранна коронарография и болничен престой до 1 ден 120
47.2 Нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без ST елевация без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение без насочване за ранна коронарография и минимален болничен престой3 дни 330
50 Остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с фибринолитик 2 750 
52 Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3 и 4 ф. Клас без механична вентилация 420
53 Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3 и 4 ф. клас с механична вентилация 1 100
54 Инфекциозен ендокардит  2 420
55 Заболявания на миокарда и перикарда 462
56 Ритъмни и проводни нарушения 345
59 Белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик 700
60 Белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик 2 481
нефрология

 

   
61 Остър и обострен хроничен пиелонефрит 420
66 Остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години 883
68 Хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години 330
74        Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика              116
белодробни заболявания

 

    
90 Хронична обструктивна белодробна болест—остра екзацербация 350
91 Бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна възраст 410
99 Декомпенсирана хронична дихател на недостатъчност при болести на дихателната система при лица над 18 години 528
   
   
   
ЕНДОКРИНОЛОГИЯ
104 Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години 497
ХЕМАТОЛОГИЯ
253 Хеморагични диатези. Анемии                                                                                                                               665

ДРУГИ
297 Палиативни грижи при онкологично болни 53 ле на ден


   


За контакти:
• Телефон: (+359.78) 550261 вътрешен 249;316;