За връзка с нас:

Телефон: 0878 470 850
Имейл: mbal_kn (at) abv.bg
2500, гр. Кюстендил,
Площад "17 януари" № 1;

Open menu

Отделение по хирургия

in Стационар
Представяне възможностите на отделението:
Разположение
Централен корпус
Капацитет

Oтделение по Хирургични болести 30 болнични хирургични легла за активни лечение, легле за дългосрочни грижи и места за краткотраен престой включващи:

легла по хирургия - 23

легла по урология - 4

легла за продължително лечение -2

места за краткотраен престой - 1

операционен блок

Битовите условия са много добри - стаи с по 2 - 6 легла. Отделението разполага с ВИП стая, телевизор и санитарен възел.

Профил
В хирургичното отделение се извършват оперативни интервенции на най-съвременно ниво, съобразено с европейските и световни стандарти за следните видове заболявания: Жлъчно каменна болест и остър холецистит, чрез рутинна и мини инвазивна хирургия Хернии Язвена болест - резекционна хирургия Тумори на стомаха Тумори на дебелото черво и ректума Тумори на дебелото черво и ректума Остър панкреатит Заболявания на женска гърда /затворен лечебно-диагностичен процес: мамография, ехография, съвременна оперативна техника, онкологичен комитет/ Съдови заболявания Ендокринни заболявания Диабетни гангрени
 

 

д-р Людмил Стоянов Спасов

 

 

нач.отд.

     
     
     
     
     
     
     
Aпаратура

• Операционният блок на отделението разполага с З операционни зали /едната лапароскопска/, изцяло оборудвани с модерна медицинска апаратура, осигуряващо идвършването на съвременни хирургични техники. • Отделението разполага със съвременна апаратура за диагностика и лечение на широк кръг заболявания:
- набор за лапароскопски операции
- Доплер за изследване на периферни съдове
- модерни електрокардиографи - 6 канални
- елекрокаутер
- резектоскоп
- цистоскопи
- 3 напълно окомплектовани със съвременна техника операционни зали
- набор за трансутерална хирургия

 

 
За контакти:
• Телефон: 0878 470 850 вътрешен 216;217;262;